Zaposlen na visokoškolskoj instituciji

Aktuelno

 

U sklopu podrške pojedincima iz sektora obrazovanja, Fondacija Tempus zaposlenima na visokoškolskim ustanovama pruža veliki broj mogućnosti:

  • Informisanje o mogućnostima učešća u Erazmus+ i CEEPUS programu putem vebsajta, mejla, telefonom, zakazivanjem individualnih konsultacija, kao i tokom Erazmus+ Info dana koji se organizuju uoči objave Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava,
  • Učešće na radionicama, seminarima i konferencijama koje Fondacija Tempus organizuje tokom cele godine.

Najnovije aktivnosti koje Fondacija Tempus organizuje za zaposlene na visokoškolskim institucijama pratite na stranici VESTI.

 

ERAZMUS +

Erazmus + je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. godine.

U okviru Ključne aktivosti 1 (KA1) programa Erazmus+, zaposleni na visokoškolskim ustanovama iz Srbije mogu da odlaze u zemlje EU radi obuke ili držanja nastave u okviru KA1 Projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja ili da završe celokupne master studije u okviru KA1 Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

Visokoškolske institucije imaju mogućnosti za sledeće projekte u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2):

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju,

Strateška partnerstva,

Savezi znanja

Evropski univerziteti

 

kao i u projektima Žan Mone. Zaposleni u institucijama koje su uključene u ove vrste projekata, mogu da učestvuju u njihovoj realizaciji.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja  sa ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama zemalja članica mreže. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Češka.

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se aplikant prijavljuje. Kada je reč o mobilnosti profesora, ona može trajati minimalno pet radnih dana uz obavezu 6 predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, a period boravka predavača često traje i mesec dana.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu CEEPUS ili pročitati publikaciju STIPENDIJE.

 

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus tokom godine organizuje besplatne radionice za predstavnike visokoškolskih ustanova koji planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju kao koordinatori, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Tokom radionica učesnici se bave sledećim temama:

– Kreiranje matrice logičkog okvira

– Razrada detaljnog opisa projekta

– Razrada radnog plana i budžeta projekta

Sve radionice koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatne. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću. U nekim slučajevima, Fondacija Tempus isplaćuje putne troškove u visini povratne autobuske karte.

 

 

INFO DANI

Informativni dani se organizuju u cilju informisanja zainteresovanih predstavnika institucija i pojedinaca iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+.

Za više informacija, prezentacije i snimke sa Informativnih dana, možete posetiti stranicu INFO DANI

 

KONFERENCIJE

Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz oblasti obrazovanja. Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite aktere iz domaćih i stranih institucija koje se bave obrazovanjem sa ciljem povezivanja i buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja.

Učešće na konferencijama koje organizuje Fondacija Tempus je besplatno. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju dobijaju potvrdu o učešću.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu KONFERENCIJE.

 

INFO CENTAR

U okviru podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus je otvorila Informativni centar u Beogradu, ul.Terazije 39, I sprat.

Cilj Info centra je da pruži sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, kao i o mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS.

Info centar, između ostalog, omogućava svim predstavnicima obrazovnog sistema, drugim ustanovama i organizacijama, kao i pojedincima koji su zainteresovani za učešće u Erazmus+ programu da na jednom mestu, bez zakazivanja, dobiju sve potrebne informacije.

Radno vreme Informativnog centra Fondacije Tempus je svakog radnog dana u periodu 10-18 časova.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO CENTAR.

 

KONSULTACIJE

Fondacija Tempus organizuje i sprovodi individualne konsultacije u cilju boljeg informisanja zaposlenih na visokoškolskim ustanovama o koracima za prijavljivanje projekata u okviru aktuelnog Poziva za projekte, kao i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem odobrenih projekata.

Konsultacije se zakazuju upitom na sledeće mejl adrese:

  • Za visoko obrazovanje: higher-education@tempus.ac.rs
  • Za CEEPUS: ceepus@tempus.ac.rs