Zaposlen na visokoškolskoj instituciji

Aktuelno

 

U sklopu podrške pojedincima iz sektora obrazovanja, Fondacija Tempus zaposlenima na visokoškolskim ustanovama pruža veliki broj mogućnosti:

  • Informisanje o mogućnostima učešća u Erazmus+ i CEEPUS programu putem vebsajta, mejla, telefonom, zakazivanjem individualnih konsultacija, kao i tokom Erazmus+ Info dana koji se organizuju uoči objave Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava,
  • Učešće na radionicama, seminarima i konferencijama koje Fondacija Tempus organizuje tokom cele godine.

Najnovije aktivnosti koje Fondacija Tempus organizuje za zaposlene na visokoškolskim institucijama pratite na stranici VESTI.

 

ERAZMUS +

Erazmus + je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. godine.

U okviru Ključne aktivosti 1 (KA1) programa Erazmus+, zaposleni na visokoškolskim ustanovama iz Srbije mogu da odlaze u zemlje EU radi obuke ili držanja nastave u okviru KA1 Projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Visokoškolske institucije imaju mogućnosti za sledeće projekte u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2):

KA2 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju,

KA2 – Projekti strateških partnerstava,

kao i u drugim vrstama projekata u oviru programa Erazmus+ uključujući i mogućnosti učešća u projektima Žan Mone. Zaposleni u institucijama koje su uključene u ove vrste projekata, mogu da učestvuju u njihovoj realizaciji.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja  sa ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama zemalja članica mreže. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Češka.

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se aplikant prijavljuje. Kada je reč o mobilnosti profesora, ona može trajati minimalno pet radnih dana uz obavezu 6 predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, a period boravka predavača često traje i mesec dana.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu CEEPUS ili pročitati publikaciju STIPENDIJE.

 

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus tokom godine organizuje radionice i za predstavnike visokoškolskih ustanova.

Radionice namenjene predstavnicima visokoškolskih ustanova:

KA2 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE). Ove radionice namenjene su predstavnicima visokoškolskih ustanova koje u okviru Erazmus+ programa planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju kao koordinatori, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Tokom radionica učesnici se bave sledećim temama:

– Kreiranje matrice logičkog okvira

– Razrada detaljnog opisa projekta

– Razrada radnog plana i budžeta projekta

Od konkursnog roka za 2018. godinu, visokoškolske ustanove iz Srbije moći će da učestvuju i u KA2 projektima strateških partnerstava za visoko obrazovanje u ulozi koordinatora, tako da će od novembra 2017, Fondacija Tempus organizovati i radionice za pisanje ove vrste projekata.

Sve radionice koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatne. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću. U nekim slučajevima, Fondacija Tempus isplaćuje putne troškove u visini povratne autobuske karte.

 

INFO DANI

Info dani se organizuju u cilju informisanja zainteresovanih predstavnika institucija i pojedinaca iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO DANI

Erazmus+ Info dan za visoko obrazovanje za konkursni rok 2018/19. godine održan je 2. novembra 2017. godine.

 

KONFERENCIJE

Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz oblasti obrazovanja. Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite aktere iz domaćih i stranih institucija koje se bave obrazovanjem sa ciljem povezivanja i buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja.

Učešće na konferencijama koje organizuje Fondacija Tempus je besplatno. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju dobijaju potvrdu o učešću.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu KONFERENCIJE.

 

INFO CENTAR

U okviru podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus je otvorila Info centar u Beogradu, ul.Terazije 39, I sprat.

Cilj Info centra je da pruži sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, kao i o mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS.

Info centar, između ostalog, omogućava svim predstavnicima obrazovnog sistema, drugim ustanovama i organizacijama, kao i pojedincima koji su zainteresovani za učešće u Erazmus+ programu da na jednom mestu, bez zakazivanja, dobiju sve potrebne informacije.
Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO CENTAR.

 

KONSULTACIJE

Fondacija Tempus organizuje i sprovodi individualne konsultacije u cilju boljeg informisanja zaposlenih na visokoškolskim ustanovama o koracima za prijavljivanje projekata u okviru aktuelnog Poziva za projekte, kao i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem odobrenih projekata.

Konsultacije se zakazuju upitom na sledeće mejl adrese:

  • Za Erazmus+ projekte u visokom obrazovanju: neo_serbia [ at ] erasmusplus.rs
  • Za strateška partnerstva u visokom obrazovanju: higher-education@tempus.ac.rs
  • Za CEEPUS: ceepus@tempus.ac.rs