Preduzeće

Aktuelno

U sklopu podrške pojedincima iz sektora obrazovanja, Fondacija Tempus preduzetnicima pruža veliki broj mogućnosti:

Učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i vebinarima koje Fondacija Tempus organizuje tokom cele godine,

Informisanje o mogućnostima učešća u Erazmus+ programu putem vebsajta, mejla, telefonom, zakazivanjem individualnih konsultacija (tokom cele godine), kao i tokom Erazmus+ Info dana koji se jednom godišnje organizuju u susret objavi Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava.

Najnovije aktivnosti koje organizuje Fondacija Tempus pratite na stranici VESTI.

ERAZMUS+

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. godine.

U predhodnom periodu, preduzeća su aktivno učestovala u raznim projektima programa Erazmus+ koji su imali različite ciljeve, od kreiranja virtuelne mreže malih i srednjih preduzeća, do partnerstva ustanova visokog obrazovanja i nekoliko preduzeća iz regiona Vojvodine.

Jedan od projekata podstakao je građenje alata za usaglašavanje kompetencija koje se stiču u visokom obrazovanju sa potrebama tržišta rada, a saradnja sa privredom uticala je, kao dodatni efekat takvih projekata i na proces modernizacije studijskih programa, uz veće uvažavannje potreba preduzeća za stručnim kadrom.

U okviru programa Erazmus+ preduzetnici mogu preko svojih preduzeća da učestvuju u nekoliko vrsta projekata:

KA1 – Zajednički Erazmus Mundus projekti

KA1 – Omladinske razmene, Evropski volonterski servis i  Mobilnost omladinskih radnika (u okviru mobilnosti mladih)

KA2 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

KA2 – Strateška partnerstva (saradnja ustanova i organizacija u oblasti obrazovanja u programskim zemljama s ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi)

KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih i Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

KA2 – Savezi znanja (podržavaju saradnju visokoškolskih ustanova i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama)

KA2 – Savezi sektorskih veština (podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje, koje obrazovne ustanove stvaraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada).

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja i rada sa mladima, Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje radionice sa ciljem pripreme svih zainteresovanih za podnošenje KA1 i KA2 projekata.

Ciljevi radionica su:

upoznavanje učesnika sa principima, ciljevima i kriterijumima za sprovođenje KA1 i KA2 projekata,

unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata,

predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije,

jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata.

Sve radionice koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatne. Za učešće je obavezno popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju treninga dobijaju potvrdu da su prisustvovali radionici.

INFO DANI

Informativni dani se organizuju u cilju informisanja svih zainteresovanih pojedinaca i institucija o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO DANI

KONFERENCIJE

Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz oblasti obrazovanja. Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite  aktere iz domaćih i stranih institucija koje se bave obrazovanjem sa ciljem povezivanja i buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja.

Učešće na konferencijama koje organizuje Fondacija Tempus je besplatno. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju dobijaju potvrdu o učešću.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu KONFERENCIJE

VEBINARI – Učenje preko interneta

Fondacija Tempus organizuje vebinare – internet seminare – kao jednu od korisnih alatki za unapređenje znanja i veština, takoreći ”od kuće”, jer je za učešće u njima potrebno samo da korisnik izdvoji vreme i da ima stabilnu internet vezu. Vebinari se organizuju u zavisnosti od potreba, kao vid opšteg informisanja, ali i kao korisni priručnik za određene delove obrazovnih programa i većih događaja.

Svi vebinari koje organizuje Fondacija Tempus su besplatni. Za učešće je potrebno prethodno popuniti registracioni formular i imati računar sa stabilnom internet vezom.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu VEBINARI

INFO CENTAR

U okviru podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja i rada sa mladima, Fondacija Tempus je otvorila Info centar u Beogradu, ul. Terazije  39, I sprat.

Cilj Info centra je da pruži sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, kao i o mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS.

Info centar, između ostalog, omogućava pojedincima, ustanovama, preduzećima i organizacijama koje su zainteresovane za učešće u Erazmus+ programu da na jednom mestu, bez zakazivanja, dobiju sve potrebne informacije.

Radno vreme Informativnog centra Fondacije Tempus je svakog radnog dana 10-18 časova.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO CENTAR

KONSULTACIJE

Fondacija Tempus organizuje i sprovodi individualne konsultacije u cilju boljeg informisanja svih zaintersovanih o koracima za prijavljivanje projekata u okviru aktuelnog Poziva za projekte, kao i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem odobrenih projekata.

Konsultacije se zakazuju upitom na mejl adresu: office@tempus.ac.rs