Zaposlen u školskoj ili predškolskoj ustanovi

Aktuelno

 

U sklopu podrške pojedincima iz sektora obrazovanja, Fondacija Tempus zaposlenima u školskoj ili predškolskoj ustanovi pruža veliki broj mogućnosti:

  • Učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i vebinarima koje Fondacija Tempus organizuje tokom cele godine,
  • Informisanje o mogućnostima učešća u Erazmus+ programu putem vebsajta, mejla, telefonom, zakazivanjem individualnih konsultacija (tokom cele godine), kao i tokom Erazmus+ Info dana koji se organizuju u susret objavi Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava.

 

Najnovije aktivnosti koje Fondacija Tempus organizuje za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama pratite na stranici VESTI.

 

ERAZMUS +

Erazmus + je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. godine.

U okviru Ključne aktivosti 1 (KA1) Erazmus+ programa, zaposleni u školskim i predškolskim ustanovama iz Srbije mogu da odlaze na mobilnost u zemlje EU radi obuke, posmatranja na radnom mestu (job shadowing) ili držanja nastave. Erazmus+ pruža mogućnosti za mobilnost u okviru sledećih oblasti:

KA1 – Projekte mobilnosti za škole

KA1 – Projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA1 – Projekte mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

 

Školske i predškolske ustanove imaju mogućnosti za sledeće projekte u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2):

Strateška partnerstva

Savezi sektorskih veština

KA2 – Školska partnerstva za razmene

Zaposleni u institucijama koje su uključene u ove vrste projekata, mogu da učestvuju u njihovoj realizaciji.

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti i KA2 projekata strateških partnerstava u okviru Erazmus+ programa.

Ciljevi radionica su:

  • upoznavanje učesnika sa principima, ciljevima i kriterijumima za sprovođenje KA1 projekata mobilnosti i KA2 projekata strateških partnerstava,
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata,
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije,
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata.

 

Sve radionice koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatne. Za učešće je obavezno popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju treninga dobijaju potvrdu da su prisustvovali radionici.

 

SEMINARI

Fondacija Tempus organizuje seminare za nastavnike i nastavno-naučno osoblje sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja u raznim oblastima. Fondacija Tempus je od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dobila akreditaciju za osam programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021.

Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koji su zainteresovani za karijerno vođenje i savetovanje, nacionalni EUROGUIDANCE centar, koji radi u sklopu Fondacije Tempus, organizuje pet seminara:

 

Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koje interesuje evropska mreža za saradnju škola i predškolskih ustanova eTwinning, Fondacija Tempus organizuje tri akreditovana seminara:

 

Svi seminari koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatni. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju sertifikat.

 


INFO DANI

Informativni dani se organizuju u cilju informisanja zainteresovanih predstavnika institucija i pojedinaca iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+. Za više informacija, snimke sa Info dana i prezentacije, možete posetiti stranicu INFO DANI

 

KONFERENCIJE

Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz oblasti obrazovanja. Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite  aktere iz domaćih i stranih institucija koje se bave obrazovanjem sa ciljem povezivanja i buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja.

Učešće na konferencijama koje organizuje Fondacija Tempus je besplatno.  Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju dobijaju potvrdu o učešću.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu KONFERENCIJE

 

VEBINARI – Učenje preko interneta

Fondacija Tempus za nastavnike organizuje vebinare – internet seminare – kao jednu od korisnih alatki za unapređenje znanja i veština, takoreći ”od kuće”, jer je za učešće u njima potrebno samo da korisnik izdvoji vreme i da ima stabilnu internet vezu. Vebinari se organizuju u zavisnosti od potreba, kao vid opšteg informisanja, ali i kao korisni priručnik za određene delove obrazovnih programa i većih događaja.

Svi vebinari koje organizuje Fondacija Tempus su besplatni. Za učešće je potrebno prethodno popuniti registracioni formular i imati računar sa stabilnom internet vezom.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu VEBINARI

 

INFO CENTAR

U okviru podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus je otvorila Info centar u Beogradu, ul.Terazije  39, I sprat. Cilj Info centra je da pruži sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, kao i o mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS.

Info centar, između ostalog, omogućava svim predstavnicima škola i ostalim ustanovama i organizacijama koje su zainteresovane za učešće u Erazmus+ programu da na jednom mestu, bez zakazivanja, dobiju sve potrebne informacije.

Radno vreme Informativnog centra Fondacije Tempus je svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO CENTAR

 

KONSULTACIJE

Fondacija Tempus organizuje i sprovodi individualne konsultacije u cilju boljeg informisanja vaspitača, nastavnika i nastavno-naučnog osoblja o koracima za prijavljivanje projekata u okviru aktuelnog Poziva za projekte, kao i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem odobrenih projekata.

Konsultacije se zakazuju upitom na sledeće mejl adrese:

• office@tempus.ac.rs

• school-vet@tempus.ac.rs

• adult-education@tempus.ac.rs