Zaposlen u školskoj ili predškolskoj ustanovi

Aktuelno

 

U sklopu podrške pojedincima iz sektora obrazovanja, Fondacija Tempus zaposlenima u školskoj ili predškolskoj ustanovi pruža veliki broj mogućnosti:

  • Učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i vebinarima koje Fondacija Tempus organizuje tokom cele godine,
  • Informisanje o mogućnostima učešća u Erazmus+ programu putem vebsajta, mejla, telefonom, zakazivanjem individualnih konsultacija (tokom cele godine), kao i tokom Erazmus+ Info dana koji se organizuju u susret objavi Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava.

 

Najnovije aktivnosti koje Fondacija Tempus organizuje za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama pratite na stranici VESTI.

 

ERAZMUS +

Erazmus + je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. godine.

U okviru Ključne aktivosti 1 (KA1) Erazmus+ programa, zaposleni u školskim i predškolskim ustanovama iz Srbije mogu da odlaze na mobilnost u zemlje EU radi obuke, posmatranja na radnom mestu (job shadowing) ili držanja nastave. Erazmus+ pruža mogućnosti za mobilnost u okviru sledećih oblasti:

KA1 – Projekte mobilnosti za škole

KA1 – Projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA1 – Projekte mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

 

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti i KA2 projekata strateških partnerstava u okviru Erazmus+ Nacionalnog poziva za projekte.

Ciljevi radionica su:

  • upoznavanje učesnika sa principima, ciljevima i kriterijumima za sprovođenje KA1 projekata mobilnosti i KA2 projekata strateških partnerstava,
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata,
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije,
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata.

 

Sve radionice koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatne. Za učešće je obavezno popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju treninga dobijaju potvrdu da su prisustvovali radionici.

 

SEMINARI

Fondacija Tempus organizuje seminare za nastavnike i nastavno-naučno osoblje sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja u raznim oblastima. Fondacija Tempus je od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dobila akreditaciju za osam programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021.

Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koji su zainteresovani za karijerno vođenje i savetovanje, nacionalni EUROGUIDANCE centar, koji radi u sklopu Fondacije Tempus, organizuje pet seminara:

 

Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koje interesuje evropska mreža za saradnju škola i predškolskih ustanova eTwinning, Fondacija Tempus organizuje tri akreditovana seminara:

 

Svi seminari koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatni. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju sertifikat.

 


INFO DANI

Info dani se organizuju u cilju informisanja zainteresovanih predstavnika institucija i pojedinaca iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+. Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO DANI

Erazmus+ Info dan za opšte, stručno i obrazovanje odraslih za konkursni rok 2018. godine održan je 3. novembra 2017. godine.

 

KONFERENCIJE

Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz oblasti obrazovanja. Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite  aktere iz domaćih i stranih institucija koje se bave obrazovanjem sa ciljem povezivanja i buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja.

Učešće na konferencijama koje organizuje Fondacija Tempus je besplatno.  Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju dobijaju potvrdu o učešću.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu KONFERENCIJE

 

VEBINARI – Učenje preko interneta

Fondacija Tempus za nastavnike organizuje vebinare – internet seminare – kao jednu od korisnih alatki za unapređenje znanja i veština, takoreći ”od kuće”, jer je za učešće u njima potrebno samo da korisnik izdvoji vreme i da ima stabilnu internet vezu. Vebinari se organizuju u zavisnosti od potreba, kao vid opšteg informisanja, ali i kao korisni priručnik za određene delove obrazovnih programa i većih događaja.

Svi vebinari koje organizuje Fondacija Tempus su besplatni. Za učešće je potrebno prethodno popuniti registracioni formular i imati računar sa stabilnom internet vezom.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu VEBINARI

 

INFO CENTAR

U okviru podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja, Fondacija Tempus je otvorila Info centar u Beogradu, ul.Terazije  39, I sprat. Cilj Info centra je da pruži sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, kao i o mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS.

Info centar, između ostalog, omogućava svim predstavnicima škola i ostalim ustanovama i organizacijama koje su zainteresovane za učešće u Erazmus+ programu da na jednom mestu, bez zakazivanja, dobiju sve potrebne informacije.

Za više informacija i detalja, možete posetiti stranicu INFO CENTAR

 

KONSULTACIJE

Fondacija Tempus organizuje i sprovodi individualne konsultacije u cilju boljeg informisanja vaspitača, nastavnika i nastavno-naučnog osoblja o koracima za prijavljivanje projekata u okviru aktuelnog Poziva za projekte, kao i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem odobrenih projekata.

Konsultacije se zakazuju upitom na sledeće mejl adrese:

• office@tempus.ac.rs

• school-vet@tempus.ac.rs

• adult-education@tempus.ac.rs