Пракса у Фондацији Темпус у Групи за младе

Фондација Темпус пружа прилику младима да стекну практично искуство са омладинском компонентом Програма Еразмус+. Конкурс се расписује за практиканта за Групу за младе која спроводи активности у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма.

Рок за конкурисање је 29. јануар, 2018 године у 23:59 часова.

 • Предвиђен почетак праксе је 15. фебруар, 2018. године;
 • Предвиђено трајање праксе је три месеца, пола радног времена;
 • Пракса се спроводи на добровољној основи, без надокнаде али са покривеним трошковима градског превоза;
 • Практикант ће по успешно окончаној пракси добити потврду о обављеној пракси.

 

ОПИС ЗАДУЖЕЊА И УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Опис задужења:

 • Упознавање са деловима Еразмус+ програма намењеног младима и омладинском сектору у Србији;
 • Пружање подршке Групи за младе у пројектима који се реализују у Србији у оквиру Еразмус+;
 • Пружање подршке Групи за младе у процесу рада са корисницима и апликантима;
 • Пружање подршке Групи за младе у промоцији Еразмус+ програма у области младих;
 • Учествовање у организацији обука које организује Фондација Темпус у области младих;
 • Учествовање у спровођењу свакодневних административних послова Групе за младе.

Услови за конкурисање:

 • Поседовање основних МС Офис вештина;
 • Елементарно познавање омладинског рада или претходно ангажовање (волонтирање, стажирање, рад) у организацији/институцији која се бави младима;
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • Одлично познавање српског језика.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Сви заинтересовани кандидати треба да се пријаве попуњавањем формулара који се налази ОВДЕ.

Тестирање познавања енглеског језика ће се обавити 01. и 02. фебруара. Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је у недељи од 05. до 10. фебруара 2018. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи овај конкурс.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података.

Уколико имате додатних питања будите слободни да нас контактирате путем електронске поште hr@tempus.ac.rs.