Podrška korišćenju IKT alata

Коришћење ИКТ алата у настави доприноси, између осталог, подизању нивоа дигиталних компетенција наставника и ученика, што је један од приоритета Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Фондација Темпус пружа подршку коришћењу ИКТ алата кроз eTwinning.

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школама и предшколским установама широм Европе, са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе онлајн пројекте, размењују идеје и примере добре праксе и повезују ученике. eTwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире, путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ и подршку.

Наставницима и ученицима је омогућено да користе напредне ИКТ алате (Wеб 2.0 алати) као што су Кахут (за квизове), Прези (за креирање динамичких мултимедијалних презентација), Plickers, QР кодови и многе друге. Фондација Темпус организује разне активности ради подршке наставницима у коришћењу ИКТ алата, од којих су најчешћи вебинари посвећени овој теми.