Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018: резултати одабира стратешких партнерстава за област стручног образовања и обука (КА202)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката стратешких партнерстава за област стручног образовања и обука (КА202) у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти стратешких партнерстава предложени за финансирање за област стручног образовања и обука (КА202):

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA202-000411 ECVET Training for Operators of IoT-enabled Smart Buildings Универзитет у Нишу 83.121,00
2. 2018-1-RS01-KA202-000435 The way of jeans Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар 68.004,00
3. 2018-1-RS01-KA202-000410 Буди креативан – Осигурај своју будућност Научни центар за креативни развој- IDEALL, Нови Сад 56.932,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Недељa школа

Са задовољством вас обавештавамо да Фондација Темпус организује „Недељу школа“ током које ће низом активности информисати све заинтересоване о могућностима које школе и предшколске установе имају у оквиру програма Еразмус+.

„Недеља школа“ ће трајати од 03.09.2018. до 07.09.2018. године, а у том периоду биће организоване следеће активности:

03.09.2018. године

  • Вебинар ”eTwinning – мрежа наставника из целе Европе”. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.
  • Вебинар за ученике: „Савети за успешну школску годину“. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.

04.09. 2018. године

  • Вебинар ”Могућности за школе  и предшколске установе у оквиру Еразмус+ програма. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.
  • Вебинар: „Активности Euroguidance и Europass центара у школској 2018/2019. години“. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.

05.09.2018. године

  • Вебинар ”Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE платформе. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.

06.09.2018. године

  • eTwinning  конференција: Конференција “Унапређивање наставе употребом информационо комуникационих технологија” – хотел Метропол, Београд. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.

07.09.2018. године

  • Предавање: Вештине које стичемо и развијамо кроз пројекте међународне сарадње. Више информација и регистрациони формулар можете наћи овде.

Догађаји су намењени наставницима, васпитачима и другим запосленима у школама и предшколским установама, ученицима средњих школа, представницима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања, представницима школских управа, практичарима и едукаторима у образовању одраслих итд.

Активности имају за циљ да се заинтересовани информишу о могућностима у оквиру Еразмус+ програма, остваре контакт са колегама и размене знања и искуства.

За све додатне информације можете се обратити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

E-pošta: office@tempus.ac.rs

Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018: резултати одабира стратешких партнерстава за област образовања одраслих (КА204)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката стратешких партнерстава за област образовања одраслих (КА204), у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти стратешких партнерстава предложени за финансирање за област образовања одраслих (КА204):

 

број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA204-000433 Basic Andragogical Training for Prison Educators Друштво андрагога Србије, Београд 33.890,00
2. 2018-1-RS01-KA204-000418 West Balkan Hearing Voices Network Организација “Простор”, Београд 47.605,00
3. 2018-1-RS01-KA204-000424 Cultuforma – Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture Удружење професора шпанског језика Србије, Београд 48.801,00

 

Пројекти стратешких партнерстава за област образовања одраслих (КА204) на резервној листи за финансирање:

 

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2018-1-RS01-KA204-000416 ART 2 LINK (ART-TOOL-LINK) ЈУ “Народни универзитет”, Врање 47.348,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Одобрени КА2 Пројекти изградње капацитета у високом образовању

У оквиру КА2 позива за Пројекте изградње капацитета у високом образовању објављеног 2017. године, за финансирање је одобрено 147 пројеката из целе Европе. Одобрено је укупно 19 пројеката у којима учествују високошколске установе из Западног Балкана, док у чак 12 пројеката учествују високошколске установе из Србије. Установе из Србије су координатори 8 пројеката.

Одобрени пројекти у којима учествују високошколске установе из Србије бавиће се развојем нових студијских програма из области пољопривреде, саобраћаја, природних наука, као и изградњом капацитета наставног особља, промоцијом предузетништва у области уметности, итд. Ови пројекти имају за циљ да помогну изградњу и развој капацитета у високом образовању на институционалном и системском нивоу како у Србији, тако и у другим земљама Западног Балкана које учествују у овим пројектима.

Списак пројеката у којима учествују високошколске установе из Србије можете пронаћи на нашој страници са одобреним пројектима.

Целокупан списак пројеката који су одобрени за финансирање у овом позиву за Еразмус+ пројекте изградње капацитета у високом образовању можете пронаћи на сајту Извршне агенције (EACEA).

Сарадник за административне и правне послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Сарадник за административне и правне послове

 


Конкурс је отворен до 27. августа 2018. године у 23:59 часова
.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

* Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави).

* Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

* Тестирање дигиталне писмености (под шифром) је елиминационо.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

* Очекивани датуми тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дитигалне писмености) су 29 и 30. август 2018. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).

* Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је 03. септембар 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу: hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

* CV, тј. Биографију

* Мотивационо писмо

* Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид

* Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид

* Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини септембра 2018. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

* Подршка у спровођенју процедура Фондације;

* Асистенција у изради правних аката Фондације;

* Организовање и спровођење тендерских процедура Фондације Темпус;

* Послови валидација PIC броја и пружања подршке у ради Инфо центра и то посебно у делу који се односи на PIC број;

* Спровођење конкурса за лекторе, преводиоце, спољне оцењиваче, тренере;

* Подршка у вођењу људских ресурса Фондације – евиденција годишњих одмора запослених и издавање решења, одсуства запослених, пријава и одјава запослених, брига о досијеима запослених, путно и добровољно додатно здравствено осигурање запослених;

* Архивирање документације у складу са расподелом послова;

* Ажурирање и унос података о запосленима у финансијску базу Фондацеије Темпус;

* Праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;

* Обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, интерном расподелом послова, одлуком Управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

* Диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије;

* Познавање енглеског језика на нивоу B2;

* Познавање француског и немачког језика је пожељно;

* Најмање годину дана радног искуства;

* Способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;

* Добре комуникацине вештине;

* Способност за рад у тиму.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018.: резултати одабира стратешких партнерстава за област младих

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката стратешких партнерстава за област младих у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти стратешких партнерстава ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ за област младих (КА205):

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Национална асоцијација практичара омладинског рада – НАПОР, Нови Сад 49.573,00 EUR

 

2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  АМА Центар за негу човека и природе, Пирот 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Фондација СОС Дечја села Србија, Београд 32.840,00 EUR
2018-2-RS01-KA205-000448

 

 

Design Your Job 4

Центар за омладински и друштвени развој “RES POLIS”, Нови Сад 38.732,00 EUR

 

 

Пројекти стратешких партнерстава за област ”Млади” (КА205) на резервној листи за финансирање:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава

 

1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Удружење за младе Србије, Београд 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 78.641,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације/установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018.: резултати одабира стратешких партнерстава за област високог образовања (КА203)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката стратешких партнерстава за област високог образовања (КА203), у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

 

Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти стратешких партнерстава предложени за финансирање за област високог образовања (КА203):

број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA203-000428 Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem Универзитет у Београду 135.926,00
2. 2018-1-RS01-KA203-000432 Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems Универзитет у Новом Саду 98.476,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018.: резултати одабира стратешких партнерстава за област општег образовања (КА201)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката стратешких партнерстава за област општег образовања (КА201), у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

 

Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти стратешких партнерстава предложени за финансирање за област општег образовања (КА201):

број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA201-000423 Living books in schools Основна школа ”Коста Трифковић” Нови Сад 59.730,00
2. 2018-1-RS01-KA201-000439 Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and Employment ”Помоћ деци”, Београд 98.485,00
3. 2018-1-RS01-KA201-000427 Dare to be Different- Creative Drama in Education Основна школа „Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка 54.910,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Tематски састанак: Модели стручне праксе као средство за повећање запошљивости студената у Србији

Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији одржала је тематски мониторинг састанак ”Модели стручне праксе као средство за повећање запошљивости студената у Србији” 4. јула 2018. у Београду. Састанак је организован у складу са годишњим планом мониторинг посета установљеним са Извршном агенцијом за програме у области образовања, медија и културе (ЕАЦЕА). Циљ мониторинг састанка био је да окупи представнике пројеката који се баве темом стручних пракси и да утврди и упореди статус до сада спроведених активности на овом пољу.

Скупу су се обратиле проф. др Ана Ланговић-Милићевић, испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, гђа Александра Милићевић испред Привредне коморе Србије, као и гђа Марија Филиповић-Ожеговић, испред Фондације Темпус.

Састанку су присуствовали представници пројеката који су спроведени или се тренутно спроведе у Србији на пољу организације стручних пракси у високом образовању чије искуство је од значаја за даљи развој стручних пракси у Србији, али и заинтересоване стране ван пројектних конзорцијума, као што су представници Националне службе за запошљавање, Удружења студената са хендикепом, представници бројних универзитета, факултета, високих школи, представници привреде.

Презентације са састанка:

Одржан међусекторски састанак „Прва искуства у спровођењу децентрализованих Еразмус+ пројеката за школе, младе и образовање одраслих“

У циљу праћења Еразмус+ пројеката, повезивања учесника, као и размене искустава између различитих институција и сектора, Фондација Темпус, уз подршку Амбасаде Бугарске је 2. јула у Нишу организовала међусекторски састанак пројеката „Прва искуства у спровођењу децентрализованих Еразмус+ пројеката за школе, младе и образовање одраслих.

 

Његова Екселенција, амбасадор Републике Бугарске господин Радко Влајков, отворио је догађај и присутнима говорио о важности сарадње у образовању, као и подршци коју Бугарска пружа Србији кроз овај, али и бројне друге пројекте. За учеснике на пројектима, ово је била прилика да презентују своје активности, да се повежу, размене искуства и уче од других институција и сектора.

На састанку се окупило преко 130 представника финансираних пројеката из области општег образовања и школа, стручног образовања и обука, образовања одраслих, као и области младих, обухваћених како Националним позивом за 2017. годину, тако и најновијим, Националним позивом за 2018. годину, али и све остале заинтересоване институције.

На састанку су одржане презентације и панел дискусије у вези са важним аспектима спровођења пројеката. Представници школе за основно и средње образовање ”14. октобар” из Ниша, презентовали су Европски развојни план своје институције, ”Средња економска школа” из Сомбора представила је кораке предузете током припреме за мобилност, док је своје активности ширења резултата пројекта презентовало удружење ”Простор” из Београда.

У оквиру панел дискусија, о мобилности ученика говориле су три средње стручне школе, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу из Београда, Политехничка школа из Крагујевца и Економско трговинска школа из Новог Пазара. О спровођењу мобилности говорило се током панела у коме су учестовале Школа за основно образовање одраслих из Сомбора, удружење ”Базаарт” из Београда, Предшколска установа Чукарица из Београда и удружење ”Млади истраживачи Србије” из Београда.

 

Цео догађај можете погледати на нашем YouTube каналу.

Презентације: