Обуке за спровођење пројеката

У склопу подршке образовним институцијама које су добиле финансијска средства за пројекте у оквиру програма Еразмус+, Фондација Темпус организује обуке за спровођење пројеката – координативне састанке. Састанци се организују са циљем да се корисници који су добили пројекат упознају са правилима финансирања, спровођења пројеката и процедурама извештавања. Учесници су у прилици да постављају питања и информишу се о препорукама које се тичу релевантне документације, типова и начина правдања трошкова, праћења и мониторинг пројеката и свих других битних поступака током реализације једног пројекта.

Детаљније информације, као и презентације са обука за спровођење пројеката се могу наћи на сајту www.erasmusplus.rs и то:

Координативни састанци за високошколске институције

Координативни састанци за институције из области општег образовања

Координативни састанци за организације и институције које се баве радом са младима