Tim

Menadžment

Menadžment je odgovoran za sveukupnu organizaciju procesa rada Fondacije Tempus.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Upravitelj
Zamenik upravitelja
Pomoćnik upravitelja
Pomoćnik upravitelja
Pomoćnik upravitelja

Opšte informacije i odnosi sa javnošću

Kontakt: office@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Vladimir Jovanović
Savetnik za komunikacije
Sofija Mašić
Vođa Tima za komunikacije
Goran Bogunović
Savetnik za informisanje i mobilnost

Grupa za visoko obrazovanje

Darko Milogorić
Koordinator
Grupa za visoko obrazovanje pruža podršku ustanovama i organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata u okviru Erazmus+ programa u domenu visokog obrazovanja.

Kontakt: higher-education@tempus.ac.rs

Grupa za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih obavlja poslove vezane za podršku navedenim ciljnim grupama u pripremi i sprovođenju Erazmus+ projekata. Takođe, ova grupa sprovodi aktivnosti u okviru eTwinning i EPALE mreže u Srbiji.

Kontakti: schools-vet@tempus.ac.rsadult-education@tempus.ac.rs, etwinning@tempus.ac.rs

Grupa za mlade

Srđan Mitrović
Koordinator
Grupa za mlade pruža podršku organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za projekte ili sprovode projekte u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih.

Kontakt: youth@tempus.ac.rs

Grupa za informisanje i mobilnost

Sofija Petrović
Koordinator
Grupa za informisanje i mobilnost je zadužena za podršku i informisanje o Erazmus+ CEEPUS i drugim programima za koje je fondacija nadležna, inicijativu „Studiraj u Srbiji” i aktivnostima Info centra Fondacije Tempus. Grupa je zadužena i za rad „Europass” i „Eurodesk” centara.

Kontakti: info@tempus.ac.rs, ceepus@tempus.ac.rs, europass@tempus.ac.rs, eurodesk@tempus.ac.rs

Grupa za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje

Ivana Vulić
Koordinator
Grupa obavlja poslove koji proističu iz učešća RS u evropskim mrežama „Euroguidance” i „Eurydice”. Grupa sarađuje i sa ključnim akterima u okviru obrazovnog sistema RS u cilju podrške sistemskom razvoju odgovarajućih oblasti obrazovnog sistema RS. U okviru oblasti karijernog vođenja i savetovanja, Grupa pruža podršku karijernim praktičarima i sprovodi direktne aktivnosti podrške karijernom razvoju učenika i drugih ciljnih grupa.

Kontakt: euroguidance@tempus.ac.rs

Pravni poslovi

Irena Žuvela
Koordinator
Grupa za pravne poslove nadležna je za poslove sertifikacije OID broja za organizacije koje učestvuju u Erazmus+ programu, kao i za sve pravne poslove u okviru Fondacije.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Grupa za finansijske poslove

Biljana Pavlović
Koordinator
Grupa za finansijske poslove zadužena je za sve finansijske aspekte poslovanja Fondacije Tempus.

Kontakt: finances@tempus.ac.rs

Tim za opšte poslove

Vođa Tima
Tim za opšte poslove nadležan je za organizaciju događaja, sprovođenje nabavki za potrebe Fondacije, kao i za sve opšte poslove.

Kontakt: office@tempus.ac.rs