Tim

Menadžment

Menadžment je odgovoran za sveukupnu organizaciju procesa rada Fondacije Tempus.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Marija Filipović Ožegović
Upravitelj
Sofija Dukić
Zamenik upravitelja
Milena Jovanović
Pomoćnik upravitelja
Nemanja Dragićević
Pomoćnik upravitelja

Opšte informacije i odnosi sa javnošću

Kontakt: office@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Vladimir Jovanović
Savetnik za odnose sa javnošću
Sofija Mašić
Mlađi savetnik za odnose sa javnošću
Goran Bogunović
Mlađi savetnik za informisanje i mobilnost
Jelena Dragaš
Mlađi savetnik za informisanje i mobilnost

Grupa za visoko obrazovanje

Darko Milogorić
Koordinator
 

Grupa za visoko obrazovanje pruža podršku ustanovama i organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata u okviru Tempus i Erazmus+ programa u domenu visokog obrazovanja.

Kontakt: higher-education@erasmusplus.rsneo_serbia@erasmusplus.rs

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

Vedrana Gašić
Koordinator
 

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih obavlja poslove vezane za podršku navedenim ciljnim grupama u pripremi i sprovođenju Erazmus+ projekata. Takođe, ova grupa sprovodi aktivnosti u okviru eTwinning i EPALE mreže u Srbiji.

Kontakti: schools-vet@tempus.ac.rsadult-education@tempus.ac.rs, etwinning@tempus.ac.rs

Grupa za mlade

Srđan Mitrović
Koordinator
 

Grupa za mlade pruža podršku organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za projekte ili sprovode projekte u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih.

Kontakt: youth@tempus.ac.rs

Grupa za karijerno vođenje, informisanje i mobilnost

Marko Banković
Koordinator
 

Grupa za karijerno vođenje, informisanje i mobilnost je zadužena za rad Euroguidance centra, sprovođenje CEEPUS programa, kao i podršku pojedincima u vezi sa mogućnostima za mobilnost u okviru Erazmus+ programa.

Kontakti: euroguidance@tempus.ac.rsscholarships@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Grupa za pravne i opšte poslove

Irena Žuvela
Koordinator
 

Grupa za pravne i opšte poslove nadležna je za organizaciju događaja, poslove validacije PIC broja za organizacije koje učestvuju u Erazmus+ programu, kao i za sve pravne i opšte poslove u okviru Fondacije.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Grupa za finansijske poslove

Maja Jaćimović
Koordinator
 

Grupa za finansijske poslove zadužena je za sve finansijske aspekte poslovanja Fondacije Tempus.

Kontakt: finances@tempus.ac.rs