Тим

Менаџмент

Менаџмент је одговоран за свеукупну организацију процеса рада Фондације Темпус.

Контакт: office@tempus.ac.rs

Марија Филиповић Ожеговић
Управитељ
Софија Дукић
Заменик управитеља
Mилена Jовановић
Помоћник управитеља
Немања Драгићевић
Помоћник управитеља
Марко Банковић
Помоћник управитеља

Опште информације и односи са јавношћу

Контакт: office@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Владимир Јовановић
Саветник за комуникације
Софија Машић
Саветник за комуникације
Горан Богуновић
Саветник за информисање и мобилност

Група за високо образовање

Дарко Милогорић
Коoрдинатор
Група за високо образовање пружа подршку установама и организацијама у припреми и спровођењу пројеката у оквиру Еразмус+ програма у домену високог образовања.

Контакт: higher-education@tempus.ac.rs

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Јелена Кајгановић
В.д. координатора
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих обавља послове везане за подршку наведеним циљним групама у припреми и спровођењу Еразмус+ пројеката. Такође, ова група спроводи активности у оквиру eTwinning и EPALE mreže u Srbiji.

Контакти: schools-vet@tempus.ac.rsadult-education@tempus.ac.rs, etwinning@tempus.ac.rs

Група за младе

Срђан Митровић
Координатор
Група за младе пружа подршку организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за пројекте или спроводе пројекте у оквиру Еразмус+ програма у домену младих.

Контакт: youth@tempus.ac.rs

Група за информисање и мобилност

Софија Петровић
В.д. координатора
Група за информисање и мобилност је задужена за подршку и информисање о Еразмус+ CEEPUS и другим програмима за које је фондација надлежна, иницијативу „Студирај у Србији” и активностима Инфо центра Фондације Темпус. Група је задужена и за рад „Europass” и „Eurodesk” центара.

Контакти: info@tempus.ac.rs, ceepus@tempus.ac.rs, europass@tempus.ac.rs, eurodesk@tempus.ac.rs

Група за образовне политике и каријерно вођење и саветовање

Ивана Вулић
В.д. координатора
Група обавља послове који проистичу из учешћа РС у европским мрежама „Euroguidance” и „Eurydice”. Група сарађује и са кључним актерима у оквиру образовног система РС у циљу подршке системском развоју одговарајућих области образовног система РС. У оквиру области каријерног вођења и саветовања, Група пружа подршку каријерним практичарима и спроводи директне активности подршке каријерном развоју ученика и других циљних група.

Контакт: euroguidance@tempus.ac.rs

Група за правне и опште послове

Ирена Жувела
Координатоr
Група за правне и опште послове надлежна је за организацију догађаја, послове валидације PIC броја за организације које учествују у Еразмус+ програму, као и за све правне и опште послове у оквиру Фондације.

Контакт: office@tempus.ac.rs

Група за финансијске послове

Биљана Павловић
Координатор
Групa за финансијске послове задужена је за све финансијске аспекте пословања Фондације Темпус.

Контакт: finances@tempus.ac.rs