Тим

Менаџмент

Менаџмент је одговоран за свеукупну организацију процеса рада Фондације Темпус.

Контакт: office@tempus.ac.rs

Марија Филиповић Ожеговић
Управитељ
Софија Дукић
Заменик управитеља
Mилена Jовановић
Помоћник управитеља
Немања Драгићевић
Помоћник управитеља

Опште информације и односи са јавношћу

Контакт: office@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Владимир Јовановић
Саветник за односе са јавношћу
Софија Машић
Млађи саветник за односе са јавношћу
Горан Богуновић
Млађи саветник за информисање и мобилност
Јелена Драгаш
Млађи саветник за информисање и мобилност

Група за високо образовање

Дарко Милогорић
Координатор
 

Група за високо образовање пружа подршку установама и организацијама у припреми и спровођењу пројеката у оквиру Темпус и Еразмус+ програма у домену високог образовања.

Контакт: higher-education@erasmusplus.rsneo_serbia@erasmusplus.rs

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Ведрана Гашић
Координатор
 

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих обавља послове везане за подршку наведеним циљним групама у припреми и спровођењу Еразмус+ пројеката. Такође, ова група спроводи активности у оквиру eTwinning и EPALE mreže u Srbiji.

Контакти: schools-vet@tempus.ac.rsadult-education@tempus.ac.rs, etwinning@tempus.ac.rs

Група за младе

Срђан Митровић
Koordinator
 

Група за младе пружа подршку организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за пројекте или спроводе пројекте у оквиру Еразмус+ програма у домену младих.

Контакт: youth@tempus.ac.rs

Група за каријерно вођење, информисање и мобилност

Марко Банковић
Координатор
 

Група за каријерно вођење, информисање и мобилност је задужена за рад Euroguidance центра, спровођење CEEPUS програма, као и подршку појединцима у вези са могућностима за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Контакти: euroguidance@tempus.ac.rsscholarships@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Група за правне и опште послове

Ирена Жувела
Координатоr
 

Група за правне и опште послове надлежна је за организацију догађаја, послове валидације PIC броја за организације које учествују у Еразмус+ програму, као и за све правне и опште послове у оквиру Фондације.

Контакт: office@tempus.ac.rs

Група за финансијске послове

Маја Јаћимовић
Координатор
 

Групa за финансијске послове задужена је за све финансијске аспекте пословања Фондације Темпус.

Контакт: finances@tempus.ac.rs