Tim

Marija Filipović-Ožegović

Upravitelj

Sofija Dukić

Zamenik upravitelja

Milena Jovanović

Pomoćnik upravitelja

Nemanja Dragićević

Pomoćnik upravitelja

Marko Banković

Pomoćnik upravitelja

Tatjana Petrović

Pomoćnik upravitelja

Sofija Milogorić

Vođa tima za komunikaciju

Tamara Tica

Savetnik za komunikacije

Goran Bogunović

Savetnik za informisanje i mobilnost

Vedrana Marković

Savetnik za informisanje i mobilnost

Darko Milogorić

Koordinator grupe za visoko obrazovanje

Srđan Mitrović

Koordinator grupe za mlade

Ivana Vulić Šimšić

Koordinator grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje

Aleksandar Đurđević

Vođa tima za opšte poslove