Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanje odraslih (KA1)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanje odraslih, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

 

BrojBroj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava (EUR)
1.2018-1-RS01-KA104-000295The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign LanguageUdruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd15.533,00
2.2018-1-RS01-KA104-000297Primena osnova programa Reggio Emilia u vrtićimaUdruženje za podsticanje dečijeg razvoja “Veliki mali svet”, Beograd10.665,00
3.2018-1-RS01-KA104-000207Developing Competences for Efficient Use of Language, New Methodology and Innovative Technology in EFL ClassroomAgencija “Blackbird”, Čačak9.880,00
4.2018-1-RS01-KA104-000212Learning and Sharing for Better TeachingUdruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd17.851,00
5.2018-1-RS01-KA104-000258Celoživotno učenje kao obrazovanje za budućnostOsnovna škola „Sveti Sava“, Požarevac6.240,00
6.2018-1-RS01-KA104-000325Market of Entrepreneurship Putevima preduzetništva, Novi Sad9.644,00
7.2018-1-RS01-KA104-000304Prison education: The way to be freeDruštvo andragoga Srbije, Beograd16.448,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

BrojRef. Broj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava
1.2018-1-RS01-KA104-000327Move on!Tehnička škola Knjaževac6.308,00
2.2018-1-RS01-KA104-000233Raising quality  of language services on the road to EUStudio za strane jezike “Queen Victoria”, Beograd4.820,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.