Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018.: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast mladih u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti strateških partnerstava PREDLOŽENIH ZA FINANSIRANJE za oblast mladih (KA205):

BrojRef. broj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava
1.2018-2-RS01-KA205-000469Youth work – uprising beyond the borders Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad49.573,00 EUR

 

2.2018-2-RS01-KA205-000464Growing Growers AMA Centar za negu čoveka i prirode, Pirot24.920,00 EUR
3.2018-2-RS01-KA205-000460Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution Fondacija SOS Dečja sela Srbija, Beograd32.840,00 EUR
2018-2-RS01-KA205-000448

 

 

Design Your Job 4

Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS”, Novi Sad38.732,00 EUR

 

 

Projekti strateških partnerstava za oblast ”Mladi” (KA205) na rezervnoj listi za finansiranje:

BrojRef. broj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava

 

1.2018-2-RS01-KA205-000445Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteersUdruženje za mlade Srbije, Beograd37.166,00 EUR
2.2018-2-RS01-KA205-000462Social Inclusion Through Peer Support SchemesCentar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd78.641,00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije/ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.