Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA1)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanje i obuka, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

BrojRef. broj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava (EUR)
1.2018-1-RS01-KA102-000273Be in a practical modeElektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Niš6.100,00
2.2018-1-RS01-KA102-000291Modern business administration between Serbia and the European UnionPravno-birotehnička škola „Dimitrije Davidović“, Beograd20.749,00
3.2018-1-RS01-KA102-000323Osvesti se, priroda te čekaPoljoprivredno-hemijska škola „Dr Đorđe Radić“, Kraljevo7.464,00
4.2018-1-RS01-KA102-000213Training of students in organic fruit growing Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, Požarevac25.383,00
5.2018-1-RS01-KA102-000226Kroz digitalna vrata ulazimo u Evropsku budućnostMašinsko elektrotehnička škola, Bor20.808,00
6.2018-1-RS01-KA102-000265Evropski standardi u učenju zasnovanim  na raduEkonomska škola, Pirot14.993,00
7.2018-1-RS01-KA102-000305Održivi razvoj školeElektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Beograd6.815,00
8.2018-1-RS01-KA102-000322„Socijalna integracija kroz jednak pristup stručnom obrazovanju i obuci (VET)”Mlekarska škola sa domom učenika „Dr Obren Pejić“, Pirot14.993,00
9.2018-1-RS01-KA102-000289Poslovne veštineHemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd10.904,00
10.2018-1-RS01-KA102-000313Stručna praksa i karijerno vođenje u međunarodnom okruženjuTehnička škola za dizajn kože, Beograd27.342,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

BrojRef. broj projektne prijaveNaziv projektaPodnosilac projektne prijavePredloženi iznos sredstava

 (EUR)

1.2018-1-RS01-KA102-000278Znanje i iskustvo kao motivacioni faktoriSrednja ekonomska škola, Sombor8.310.00
2.2018-1-RS01-KA102-000294Mobilnošću do unapređenja kvaliteta nastaveTehnička škola, Čačak7.464,00
3.2018-1-RS01-KA102-000243Dual education-path to the EuropeSrednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac21.786,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.