Млађи саветник / ца за развој и квалитет

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Млађи саветник / ца за развој и квалитет

Конкурс је отворен до 18.05.2018. године у 23:59 часова.

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

 

Термини тестирања и разговора:

 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити крајем маја 2018. године.

Молимо Вас да пажљиво прочитате Обавештење о обради личних података и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs.

 

Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију;
 • Мотивационо писмо;
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању) – на увид;
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству) – на увид;
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити почетком јуна 2018. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • Пружа подршку саветнику за развој и квалитет у координацији селекције Еразмус + пројеката који се налазе у надлежности Националне агенције за програм Еразмус+ у Србији;
 • Води рачуна о техничким аспектима одабира, обука и комуникације са оцењивачима пројеката; прикупља и чува документацију у вези са оцењивачима;
 • Пружа подршку саветнику за развој и квалитет у праћењу и унапређењу других процедура за рад унутар Фондације;
 • Пружа подршку саветнику за развој и квалитет за спровођење обука за запослене у Фондацији;
 • Прати текуће активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • Обавља и друге послове у складу са одлуком заменика управитеља, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • Диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • Познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • Познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • Добро познавање образовног система;
 • Најмање годину дана радног искуства;
 • Добро познавање програма који су део Microsoft Office пакета;
 • Способност за рад у тиму.