Млађи саветник/ца за пројекте у Групи за младе

Конкурс је отворен до 24. фебруара 2018. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) ће бити у периоду 27. 02. – 01.03. 2018. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити у периоду од 02. до 06. марта 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности овде и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  почетком марта 2018. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • пружање подршке у праћењу спровођења Еразмус+ пројеката у области младих;
 • пружање подршке организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за омладинску компоненту Еразмус+ програма;
 • мониторинг Еразмус+ пројеката у области младих;
 • пружање подршке у организацији промотивних и информативних активности, као и тренинга за изградњу капацитета омладинског сектора (укључијући ТЦА активности);
 • уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на Младе и слање информације на мејлинг листе;
 • подршка координатору и саветницима за пројекте у свакодневном раду;
 • припрема материјала од значаја за учешће младих у програму Еразмус+;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања уз минимум годину дана радног искуства у области међународних пројеката или рада у омладинском сектору;
 • изузетно је довољна диплома средњег образовања уз минимум три године радног искуства у области омладинског рада;
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског или немачког језика је пожељно;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму.
 • пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.