Konkurs za radno mesto: Savetnik za komunikaciju

Konkurs za poziciju Savetnik za komunikaciju je istekao. Aktuelne konkurse možete pogledati ovde.

Fondacija Tempus u okviru Tima za komunikaciju raspisuje konkurs za radno mesto: 

Savetnik za  komunikaciju

Konkurs je otvoren do 29. novembra  2021. godine u 23:59 časova. 

Najvažnije aktivnosti savetnika za komunikaciju su: 

 • osmišljavanje i sprovođenje strategije komunikacije Fondacije, saradnja sa ciljanim javnostima, priprema i realizacija mesečnih planova i drugih internih akata koji se odnose na saradnju sa ciljanim javnostima;
 • analiza tržišta i trendova kako bi se indentifikovale nove marketing mogućnosti;
 • osmišljavanje i organizovanje informativnih i promotivnih aktivnosti Fondacije, posebno digitalnih marketing kampanja;
 • priprema materijala za društvene mreže, vebsajt i publikacije Fondacije i redovno ažuriranje vebsajtova i održavanje društvenih mreža;
 • staranje o ispravnosti i ažurnosti informacija na društvenim mrežama, vebsajtovima i drugim komunikacionim kanalima FT;
 • analiza i izveštavanje o učinku i efikasnosti kampanja;
 • održavanje baze za mass mailing;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom pomoćnika upravitelja, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi: 

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog ili nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću na pozicijama savetnika za komunikacije, digitalnog marketing stručnjaka, menadžera za odnose sa javnošću ili na sličnim pozicijama;
 • sposobnost strateškog razmišljanja i pravljenja marketing planova;
 • poznavanje i razumevanje platformi društvenih mreža i njihove publike (Instagram, Facebook, Linkedln, Youtube, Tvitter, itd.) i načina njihove primene;
 • sposobnost efikasnog komuniciranja informacija i ideja u pisanom i usmenom formatu;
 • iskustvo u rukovanju što većim brojem standardnih alata kao što su Google Analytics, Google Ads, Facebook Business Suite;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu;
 • poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)  

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru. 

Termini testiranja

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 02. ili 03. decembar 2021. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs 

Potrebno je poslati:  

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa): 

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.