Отворен конкурс за CEEPUS freemover пријаве

Поред актуелне могућности аплицирања за размене кроз CEEPUS мреже за летњи семестар, у периоду до 30. новембра студенти и наставно особље са државних високошколских установа које нису део неке CEEPUS мреже могу се пријавити као freemoveri за размену у академској 2019/20. години на високошколској установи у некој од CEEPUS земаља.

Заинтересовани кандидати самостално истражују и утврђују своје могућности за размену на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и зависно од свог избора утврђују да ли се пријављују као freemoveri или као кандидати унутар мрежа. Мреже се претражују према високошколској институцији и одговарајућој академској години, а на основу самог назива мреже може се претпоставити у којој (научној) области се она спроводи, што олакшава претраживање мрежа и институција.

Аплицирање се врши искључиво електронским путем, испуњавањем и слањем online пријаве преко CEEPUS платформе. Треба имати у виду да велики број CEEPUS земаља (зависно од својих интерних процедура и увида у квоту) freemover кандидате прихвата превасходно током летњег семестра, а ближе информације о реализацији freemover мобилности у конкретнoj земљи могу да пруже особе запослене у Националној CEEPUS канцеларији државе у којој се жели боравити, чији контакти су доступни овде, као и у одељку News након логовања на CEEPUS платформу.

Неопходна документација

Freemover студенти и предавачи у своју електронску пријаву прилажу прихватно писмо (Letter of Acceptance), чије попуњавање од институције пријема самостално обезбеђују; такође, студенти у апликацију треба да додају и два писма препоруке (Letters of Reccommendation) испуњена од стране предавача са матичних институција. Примерци ових докумената могу се преузети у одељку често постављаних питања (Applying for a CEEPUS grant/Uploading documents) на CEEPUS сајту.

Категорије

Приликом креирања електронске апликације на CEEPUS сајту, кандидати се могу пријавити у оквиру једне од следећих категорија:

  • Student (за боравке дуже од 3 месеца, у циљу остваривања кредитне мобилности);
  • Short-term student (нпр. истраживања за завршни рад/дисертацију краћа од 3 месеца);
  • Short-term excursion (нпр. летње/зимске школе у трајању до 6 дана).
  • Teacher– наставно особље се увек пријављује у оквиру ове категорије, без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима на летњим школама или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Предавачи треба да реализују најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве кандидата.

Заинтересовани студенти и предавачи треба да у мотивационом делу пријаве објасне академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом у оквиру које се кандидат пријавио.

Рок за пријављивање за кандидате унутар мрежа за летњи семестар – 31. октобар

Закључно са 31. октобром трајаће и пријављивање студената и наставног особља са државних високошколских установа које учествују у некој CEEPUS мрежи и то за размене у летњем семестру 2019/20. године. Kандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и утврђују да ли се могу пријавити као кандидати унутар мрежа или као freemoveri.

Додатне информације о CEEPUS програму

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) спроводи се у чланицама програма из средње и југоисточне Европе.  За ближе појединости о CEEPUS програму, укључујући услове и додатне информације о пријави, можете погледати нашу брошуру (стране 14-18 посвећене су CEEPUS програму), CEEPUS  одељак на нашем сајту или консултовати CEEPUS главни портал, нарочито одељак FAQ.