Konkurs za Erazmus+ ambasadore u Srbiji za oblast mladih

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse pogledajte našu stranicu konkursi.

Obaveštavamo Vas da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za Erazmus+ ambasadore za oblast mladih.

Cilj konkursa je uspostavljanje mreže ambasadora programa Erazmus+ kako bi stručna i šira javnost bila što bolje informisana o mogućnostima koje program pruža.

Erazmus+ ambasadori za oblast mladih dobro poznaju Erazmus+ program i/ili prethodne EU programe za oblast mladih i zainteresovani su da učestvuju u promociji programa i mogućnosti koje pruža, u regionu u kom žive i šire.

Misija Erazmus+ ambasadora je širenje informacija o Erazmus+ programu u cilju povećanja broja učesnika u programu u Srbiji. Erazmus+ ambasadori informišu potencijalne korisnike o mogućnostima učešća u programu.

Erazmus+ je program Evropske unije koji, u periodu od 2014. do 2020. godine, finansira projekte saradnje u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta. Kandidat za Erazmus+ ambasadora treba da bude upoznat sa osnovnim informacijama o Erazmus+ programu i konkursima za projekte iz svih oblasti za koje trenutno postoje mogućnosti za korisnike iz Republike Srbije: visoko obrazovanje, škole, stručno i obrazovanje odraslih, mladi, dok je dobro poznavanje dela programa koji se odnosi na mlade obavezno.

Erazmus+ ambasador za oblast mladih treba dobro da poznaje omladinsku komponentu Erazmus+ programa.

Aktivnosti Erazmus+ ambasadora su:

 • Podrška promociji Erazmus+ programa u Republici Srbiji kroz pružanje osnovnih informacija o programu i konkursima za projekte i mogućnostima za pojedince kroz program;
 • Učešće u informativnim događajima i drugim aktivnostima koje organizuje Fondacija Tempus;
 • Organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih aktivnosti za različite vrste Erazmus+ projekata uz prethodni dogovor sa Fondacijom Tempus;
 • Učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim Erazmus+ ambasadorima u zemlji, na koje ih uputi Fondacija Tempus;

Aktivnosti ambasadora nisu: savetovanje pri apliciranju za projekte, ili pri sprovođenju istih, držanje radionica i slično. Ambasadori su u obavezi da u svakoj prilici objasne svoju ulogu i da za detaljne informacije o programu kao i za savetovanje prikom prijavljivanja i sprovođenja projekata upute korisnike na Fondaciju Tempus.

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori konstantno sarađuju sa Fondacijom Tempus i od nje dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom.

Ambasadori se biraju na period od dve godine. Pre početka aktivnosti, svaki ambasador treba da predloži plan aktivnosti za narednih šest meseci.

Rad ambasadora je bez nadoknade.

Uslovi za prijavu:

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog formulara do roka naznačenog u tekstu konkursa. Na konkurs se mogu prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je kandidat za Erazmus+ ambasadora za oblast mladih korisnik međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja i mladih (Obavezno priložiti dokaz, kao npr. link ka veb stranici sa njegovim imenom) ili da ima iskustvo u radu sa mladima i dobro poznaje programe EU iz oblasti mladih, što će biti utvrđemo putem razgovora.
 • Dobro poznavanje engleskog jezika na kome se objavljuje glavna konkursna dokumentacija (Deo razgovora će biti na engleskom jeziku).

Da bi prijava bila uzeta u razmatranje, kandidati moraju ispuniti gore navedene uslove.

Izbor kandidata

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Kandidati koji su ušli u uži izbor biće pozvani da na engleskom i srpskom jeziku odgovore na zadate situacije ili pitanja (u vezi sa Erazmus+ programom) putem Skype-a. O terminu za razgovor kandidati će biti obavešteni putem mejla.

Konačnu odluku o odabiru Erazmus+ ambasadora za oblast mladih, Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog razgovora. Prednost će se dati kandidatima koji imaju iskustva u projektima i drugim aktivnostima u okviru Erazmus+ programa. Prilikom izbora Erazmus+ ambasadora, vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti predstavnika iz različitih regiona Republike Srbije.

Nakon završene selekcije Erazmus+ ambasadora, odabrani kandidati su u obavezi da prisustvuju obuci koju organizuje Fondacija Tempus, nakon čega će se sumirati njihovo poznavanje Erazmus+ programa. Termin obuke će biti naknadno utvrđen, o čemu će Erazmus+ ambasadori biti obavešteni mejlom.

Erazmus+ ambasador je specijalizovan za promociju dela programa za mlade, ali mora imati i biti u stanju da prenese i bazično znanje o svim drugim delovima programa.

Erazmus+ ambasadori su obavezni da budu aktivni i da o svojim aktivnostima redovno obaveštavaju Fondaciju Tempus. Ukoliko Erazmus+ ambasador tokom jednogodišnjeg perioda delovanja nije aktivan u kontinuiranom periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul-avgust i decembar-januar) Fondacija Tempus zadržava pravo da ukine zvanje ambasadora.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde.

Rok za prijavu je produžen: 5. mart 2018. godine, 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Fondaciji Tempus putem mejla: konkursi@tempus.ac.rs

Planiranje i koordinacija aktivnosti ambasadora

Erazmus+ ambasadori su tokom rada na promociji Erazmus+ programa upućeni da se pridržavaju smernica za rad i uputstava Fondacije Tempus, u smislu davanja smernica za rad, informisanja i držanja obuka za usavršavanje znanja o Programu. Ambasadori imaju i mogućnost samostalnog organizovanja rasporeda i vrste aktivnosti, ali je nužno da sve aktivnosti vrše u koordinaciji sa Fondacijom Tempus.

Finansiranje aktivnosti

Erazmus+ ambasadori rade bez nadoknade, što znači da za svoj rad na promovisanju programa ne dobijaju novac. Fondacija Tempus će pokriti troškove puta i smeštaja za putovanja na teritoriji Republike Srbije, koja za cilj imaju držanje prezentacije ili neki drugi vid promovisanja Erazmus+ programa. Za istaknute ambasadore, Fondacija Tempus će povremeno organizovati odlaske na stručne događaje u zemlji i inostranstvu, i snositi troškove puta za te prilike.

Ukidanje zvanja ambasadora

Zvanje Erazmus+ ambasadora može biti ukinuto odlukom Fondacije Tempus i to usled sledećih okolnosti:

 • Neaktivnosti ambasadora u kontinuiranom periodu dužem od dva meseca (izuzev u slučaju perioda godišnjeg odmora: jul-avgust, decembar-januar);
 • Ukoliko se utvrdi da ambasador plasira neistinite informacije o Erazmus+ programu ili Fondaciji Tempus;
 • Ukoliko se utvrdi da je ambasador pokušao da naplati svoje usluge informisanja o Erazmus+ programu;
 • Ukoliko preduzima inicijative i aktivnosti koje nisu u skladu sa smernicama Fondacije Tempus, a nije prethodno konsultovao Fondaciju;
 • Ukoliko ambasador obavlja savetovanje korisnika prilikom prijavljivanja za projekte.

 

Nakon što Erazmus+ ambasadori za oblast mladih budu izabrani, Fondacija Tempus će ažurirati listu ambasadora na svom sajtu: www.erasmusplus.rs