Europass dokument o mobilnosti – slanje konačne verzije dokumenta Europass centru

Europass dokument o mobilnosti – slanje konačne verzije dokumenta Europass centru

  • Onlajn forma se popunjava za svakog učesnika posebno pozivajući se na broj dokumenta koji je zapisan na konačnoj verziji dokumenta.
  • Samo dokumenti u .pdf formatu mogu biti poslati putem onlajn forme.
  • Ukoliko želite da dokumenti koje šaljete Europass centru budu pogodni za reizdavanje (kasnije izdavanje validnih kopija), molimo Vas pobrinite se da skenirane verzije budu dovoljno dobrog kvaliteta, da ponovno štampanje ne ometa čitljivost dokumenta.