Category Archives: NVO

Radionica za pripremu projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih

Grupa za mlade Fondacije Tempus će 18. decembra u Beogradu organizovati jednodnevnu radionicu posvećenu razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih programa Erazmus+. Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog […]

Održane radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika

Grupa za mlade Fondacije Tempus je tokom novembra organizovala dve radionice za pripremu projekata mobilnosti u oblasti mladih programa Erazmus+. Ovim događajima prisustvovalo je preko 50 predstavnika organizacija i institucija zainteresovanih za podnošenje projektnih prijava u okviru poziva za predaju projekata KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima u okviru omladinske komponente programa Erazmus+ programa, detaljima […]

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u decembru 2018. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom  2018. godine, organizuje niz događaja: Četvrtak, 6. decembar Erazmus+ projekti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih   Događaj je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim i ustanovama za obrazovanje odraslih, zainteresovanim za učešće u Erazmus+ projektima […]

Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte strateških partnerstava

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni Erazmus+ online formulari za: Projekte strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA 201) Projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA 202) Projekte strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih (KA 204) Projekte strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja (KA 203) Projekte strateških partnerstava u oblasti mladih […]

Obuka „Grupne i onlajn aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja“

Fondacaja Tempus kroz aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance mreže organizuje obuku: ,,Grupne i onlajn aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja” koja će se održati 11.12.2018. godine u hotelu ,,N” (Bilećka ulica br. 57), u Beogradu. Obuka ima za cilj da karijernim praktičarima pruži konkretne smernice, metode i tehnike rada koje mogu da primene […]

Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni online formulari za sledeće vrste projekata: Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke (KA102) Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja ((KA103) Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja […]

Održana treća „Erazmus+ nedelja“

Fondacija Tempus organizovala je treću po redu „Erazmus+ nedelju„, tokom koje su, između ostalog, održana četiri informativna dana posvećena novom konkursu u okviru Erazmus+ programa. Informativni dani održani su u periodu 30.10.-02.11.20108 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Preko 600 predstavnika organizacija i institucija koje se bave obrazovanjem i mladima su imale priliku da se […]

Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika 

Fondacija Tempus organizuje jednodnevne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ za 2019. godinu.  Grupa za mlade Fondacije Tempus će organizovati jednodnevne radionice posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih (Omladinske razmene) i KA1 Mobilnost omladinskih radnika.  Radionice su namenjene […]

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu. U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za […]

Objavljen novi Erazmus+ Opšti poziv za 2019. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2019. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa. Institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka po prvi put moći da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Ova […]