Category Archives: Blog

EURODESK – prilike za mobilnost studenata

Šta je Eurodesk?Eurodesk je evropska mreža koja pruža besplatne i proverene informacije o mogućnostima za mobilnost mladih. Mobilnost u ovom smislu podrazumeva razmenu ili duži ili kraći boravak u svrhu formalnog ili neformalnog obrazovanja u nekoj stranoj zemlji. Pored pružanja informacija o mobilnostima, Eurodesk ohrabruje i aktivno građanstvo mladih i razvoj politika za mlade.Aktivnosti Eurodeska […]

Primer dobre prakse – eTwinning projekat „Healthy Generations“

Svakodnevno smo svedoci loših navika u ishrani kod mladih zasnovanoj  na grickalicama i brzoj hrani. Upravo ta činjenica, loše prehrambene navike mladih je glavna ideja kojom se projekat bavi.  eTwinning projektom “Healthy Generations” želeli smo  da uputimo naše đake, da kroz proučavanje različitih aspekata hrane i hranljivih materija formiraju zdravije prehrambene navike. Na osmišljavanju ovog […]

Šta je za tebe Erazmus

U godini kada se završava Erazmus+ program, Fondacija Tempus je želela da još jednom podseti na veliki značaj koji je on imao, između ostalog, na pojedince zaposlene u ustanovama i organizacijama koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem. Erazmus+ je omogućio pojedincima, pre svega, mogućnost da unaprede svoje znanje, a zatim i da se upoznaju […]

Zašto slavimo Evropski dan jezika

Postoji između 6000 i 7000 jezika u svetu, koje govori 7 milijardi ljudi u 189 samostalnih država. Da li vi govorite neki strani jezik?Ruska Federacija, sa svojih 148 miliona stanovnika ima daleko najveći broj jezika koji se govore na njenoj teritoriji: od 130 do 200 (u zavisnosti od kriterijuma). U jednom od evropskih megalopolisa, Londonu, […]

Istraživanje o vannastavnim aktivnostima srednjoškolaca

Sa bližim pojmovnim određenjem nastavnik istraživač i značajem ovih istraživanja za nastavnu praksu upoznala sam se tokom pohađanja master studija Obrazovanje nastavnika predmetne nastave koje se realizuju u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu.Kao praktičar, istraživanja nastavnika opažam kao jedan od načina da se obezbedi veća autonomija nastavnika – nastavnik odlučuje o  […]

Istraživanje: Samoocenjivanje učenika

Sa bližim pojmovnim određenjem nastavnik-istraživač i značajem ovih istraživanja za nastavnu praksu upoznala sam se se tokom pohađanja master studija Obrazovanje nastavnika predmetne nastave koje se realizuju u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu.U tom momentu za mene je on bio suviše apstraktan i nepoznat. Vremenom sam shvatila da je moj svakodnevni […]

Istraživanje: Odnos učenika petog razreda prema čitanju domaće lektire

Istraživanje sopstvene prakse deo je profesionalne uloge svakog nastavnika kojim se unapređuje sopstveni rad sa učenicima. U školi koja teži stalnom razvoju, nastavnici se ne mogu samo rukovoditi rezultatima istraživanja koja realizuju uglavnom profesionalni istraživači, već moraju težiti da se aktivno uključe u istraživačke procese na različitim nivoima, ali prvenstveno u okviru svoje škole u […]

Koju srednju školu da izaberem?

Na kraju osnovne škole pred nama je pitanje: Koju srednju školu da izaberem?. Razmišljamo o opcijama, raspitujemo se o školama i smerovima, slušamo različita iskustva. Međutim, nekada različite informacija mogu da nas dodatno zbune i/ili da nismo sigurni kako da sve što znamo primenimo u svojoj situaciji. U narednom tekstu prikazaćemo smernice koje mogu da […]

Kako da samostalno učite kod kuće

U ovim okolnostima, kada se nastava održava na daljinu, a prilikom učenja smo prepušteni sebi, često se javljaju pitanja poput: „Kako da se organizujem?”, „Šta prvo da učim?”, „Kako da učim?”, „Šta me motiviše?” i mnoga druga. U novim uslovima učenja i školovanja uopšte, veoma je važno da učinimo ono što je u našoj moći […]

Škole u Evropi za vreme pandemije Covid-19

U trenutnim okolnostima uzrokovanim pandemijom,  u Srbiji, kao i u mnogim državama Evrope, obrazovni sistemi su takođe suočeni sa brojnim izazovima i promenama u redovnom funkcionisanju. Ustanove svih nivoa obrazovanja i vaspitanja su u mnogim državama zatvorene. Na pitanja o tome kakva je situacija na ovom polju u Evropi, kako se nastava sprovodi i kako […]