POSSIBILITY FOR EMPLOYMENT


Fondacija Tempus raspisuje konkurs za Erazmus+ ambasadore u Srbiji za oblast mladih


Fondacija Tempus je raspisala stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik (oblast obrazovanja)


Fondacija Tempus je raspisala stalni konkurs za lektore za srpski jezik


Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III


 

Arhiva konkursa