Инфо центар

У оквиру подршке институцијама и појединцима у сектору образовања и рада са младима, Фондација Темпус је отворила Инфо центар у Београду, ул. Теразије 39, I спрат.

Инфо центар пружа све врсте информација о образовању у Србији и Европи, као и о могућностима за појединце и институције у оквиру програма Еразмус+ и CEEPUS.

Информативни центар Фондације Темпус је доступан грађанима сваког радног дана од 10 до 18 часова.

Заинтересовани, између осталог, могу да добију информације о могућностима за стипендирану мобилност (размене), волонтерске програме и омладинске размене, подршку у процесу пријављивања у вези са правилима програма Еразмус+ и CEEPUS, њиховим процедурама и сл.

За оне који се интересују за највећи програм Европске уније – Еразмус+, у Инфо центру могу да чују опште информације о програму, процедурама, као и роковима за подношење пројектних пријава.

Заинтересовани за каријерно вођење и саветовање могу да се упознају са неопходним ресурсима и добију информативни материјал из ове области, као и да се информишу о важним аспектима при избору занимања или упису школе/факултета.

Информативни центар је место и за информисање о европским мрежама – eTwinning, EPALE, Europass, Euroguidance, Eurydice – као и средњoевропском програму за размену студената и професора – CEEPUS.

Појединци из свих сфера образовања и рада са младима у Инфо центру могу да се информишу о активностима Фондације Темпус: конференцијама, семинарима, обукама, вебинарима, инфо данима итд.

У склопу рада Инфо центра постоји и посебан пакет услуга за информисање страних студената који бораве на мобилности у Републици Србији.

Адреса:
Инфо центар Фондације Темпус
Теразије 39, I спрат
11000 Београд
Радно време:
Понeдељак – Петак 10:00 – 18:00h