Стипендије

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности:

• мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrella мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;

• мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover mobility) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Основна мерна јединица у CEEPUS III програму јесте тзв. „стипендијски месец”.

Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства (тзв. „долазне” учеснике). Висина стипендије варира од земље до земље и у складу је са економским могућностима те државе. Такође, уз износ стипендије, у неким случајевима (зависно од земље где се мобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по бенефицираним ценама. Више информација о износима стипендија и о евентуалним погодностима смештаја и исхране, доступне су на сајту CEEPUS III програма, у одељку CEEPUS Member Countries and NCOs“.

 

Размене студената

Студијски боравци наставника

Услови и рокови за пријаву

Начин пријаве