Историјат

Фондација Темпус основана је у октобру 2002. године као организација која је пружила оквир за успостављање канцеларије за Темпус програм модернизације високог образовања.

Од 2007. године почела је да промовише програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама.  Од 2009. године, Фондација Темпус је задужена за промоцију програма Жан Моне. У 2010 почиње организовање консултација за студенте у вези са могућностима добијања стипендије за одлазак на мастер или докторске студије као и одлазак на размену.

Од 2011. године Фондација Темпус је задужена и за Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања. Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа до основних и средњих школа и организација, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Почев од 2013. године, у оквиру Фондације Темпус основан је и национални Euroguidance центар као део Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, којој је Србија приступила исте године.

Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт. Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у овом програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма.