O nama

Fondacija Tempus je osnovana 2002. godine, radi omogućavanja učešća Republike Srbije u Tempus programu, čiji je cilj podrška unapređenju visokog obrazovanja. Od tada je Fondacija Tempus postepeno postajala odgovorna i za druge programe EU, kao što su Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje. Od 2014. je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja u okviru velikog programa Erazmus+ za obrazovanje, mlade i sport.

 

Nakon što su u julu 2016. godine započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u ovom programu, Fondacija Tempus je postala zadužena i za sprovođenje omladinske komponente ovog programa. Pored svih ovih aktivnosti vezanih za program Erazmus+, Fondacija Tempus je od 2015. i kancelarija zadužena za sprovođenje programa CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.

 

Fondacija Tempus primarno sarađuje sa obrazovnim i omladinskim institucijama i pruža podršku svim organizacijama u vezi sa konkurisanjem za projekte. Osim toga, Fondacija pruža podršku i pojedincima kroz veliki broj aktivnosti.

 

Pojedincima koji se interesuju za razne vrste stipendiranih mobilnosti u okviru Erazmus+ i CEEPUS programa, omogućen je program podrške koji obuhvata info-dane i prezentacije na visokoškolskim ustanovama, program otvorenih vrata, mogućnost elektronskog informisanja putem live chat platformi, elektronske pošte i vebinara ili telefonsko informisanje. Alumnistima je dostupna mreža preko koje se posreduje u uspostavljanju kontakata između potencijalnih poslodavaca, studenata i diplomaca.

 

Stručnjacima iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja Euroguidance centar pruža podršku kroz objavljivanje informacija o inovativnim metodama i primerima dobre prakse, kao i obrazovnim sistemima u Evropi, uz mnogobrojne akreditovane i neakreditovane seminare i vebinare. Pojedincima koji se interesuju za donošenje odluke o nastavku školovanja ili strancima koji žele da studiraju u Srbiji, Fondacija Tempus pruža podršku kroz portale obrazovanje.rs i studyinserbia.rs.