О нама

Фондацијa Темпус је основана 2002. године, ради омогућавања учешћа Републике Србије у Темпус програму, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење. Од 2014. је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт.

 

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у овом програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма. Поред свих ових активности везаних за програм Еразмус+, Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

 

Фондација Темпус примарно сарађује са образовним и омладинским институцијама и пружа подршку свим организацијама у вези са конкурисањем за пројекте. Oсим тога, Фондација пружа подршку и појединцима кроз велики број активности.

 

Појединцима који се интересују за разне врсте стипендираних мобилности у оквиру Еразмус+ и CEEPUS програма, омогућен је програм подршке који обухвата инфо-дане и презентације на високошколским установама, програм отворених врата, могућност електронског информисања путем live chat платформи, електронске поште и вебинара или телефонско информисање. Алумнистима је доступна мрежа преко које се посредује у успостављању контаката између потенцијалних послодаваца, студената и дипломаца.

 

Стручњацима из области каријерног вођења и саветовања Euroguidance центар пружа подршку кроз објављивање информација о иновативним методама и примерима добре праксе, као и образовним системима у Европи, уз многобројне акредитоване и неакредитоване семинаре и вебинаре. Појединцима који се интересују за доношење одлуке о наставку школовања или странцима који желе да студирају у Србији, Фондација Темпус пружа подршку кроз портале obrazovanje.rs i studyinserbia.rs.